Sidebar

3 Bình Luận

  • An

    Cho mình hỏi chi phí setup mô hình giặt sấy chưa tính mặt bằng thì khoản bao nhiêu ạ?

  • Bắc

    Mình muốn tham khảo chi phí setup mô hình giặt sấy tự động chưa bao gồm chi phí mặt bằng xây dựng và decor nội thất

  • Hiền

    Chi phí thấp nhất để mở 1 cửa hàng giặt tự động chưa bao gồm phí mặt bằng thì bao nhiêu ạ ?


Bình Luận