Chính Sách Vận Chuyển Và Lắp Đặt

Chính Sách Giao Hàng Và Lắp Đặt

Phương thức và địa điểm giao hàng:

- Phương thức: Trên phương tiện vận chuyển của Asiatech

Thời gian giao hàng:

Thiết bị được giao trong vòng không quá 15 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ Lễ, Tết) kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng và Asiatech nhận đủ tiền thanh toán Đợt 1 đúng theo mục 2.2 Điều II của Hợp đồng, đồng thời quý khách hàng hoàn tất mặt bằng đảm bảo kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế/ hướng dẫn của Asiatech (Nếu Asiatech không nhận đủ tiền thanh toán Đợt 1 của quý khách hàng thì coi như đơn phương chấm dứt Hợp đồng này và Asiatech không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện theo tiến độ Hợp đồng).

Thời gian hỗ trợ lắp đặt:

- Thiết bị được Asiatech hỗ trợ lắp đặt hoàn thiện cho quý khách hàng trong vòng không quá 05 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị.