Chính Sách Bảo Hành, Bảo Trì

Điều khoản bảo hành, bảo trì

Asiatech chịu trách nhiệm bảo hành trong thời gian 18 tháng tổng thể thiết bị và bảo hành 5 năm động cơ thiết bị giặt sấy kể từ ngày hai bên ký Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị. Trong thời gian bảo hành, Asiatech chịu mọi chi phí sửa chữa thiết bị và thay thế phụ kiện hỏng do lỗi của nhà sản xuất nhưng không chịu trách nhiệm về các sự cố bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chuột cắn, nguồn điện cấp cho thiết bị không ổn định làm cháy các thiết bị bảo vệ hay do lỗi của người sử dụng;

-Trong vòng 36 giờ kể từ khi quý khách hàng thông báo yêu cầu bảo hành bằng điện thoại, Fax hoặc Email Bên B phải có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật xuống địa điểm lắp đặt xem xét giải quyết;

- Ngay sau khi hết thời gian bảo hành thiết bị nếu quý khách hàng yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị thì mọi chi phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sẽ được hai bên cùng thống nhất thống nhất, thỏa thuận trong Hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị riêng biệt với Hợp đồng này;

- Asiatech không có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc khác ngoài trách nhiệm và quy định trong Hợp đồng này.

- Trong thời gian bảo hành mà quý khách hàng muốn thay đổi thông số cài đặt của thiết bị thì phải thông qua Asiatech để được hướng dẫn cụ thể (nếu quý khách hàng chủ động thay đổi khi không được sự đồng ý của Asiatech thì bên khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc phát sinh lỗi trong quá trình vận hành của thiết bị).