Sidebar

2 Bình Luận

  • Kien Pham
    Rất đúng í mình. 2 năm trước mở tiệm giặt là ở quê mình, mua máy giặt công nghiệp cũ của một bên, mở được 3 tháng đã phải sửa đến 4,5 lần rất tốn tiền nên rút kinh nghiệm sau này nên mua hẳn máy giặt mới, sử dụng lâu dài.
  • Dũng

    Mình cần tư vấn


Bình Luận