Sidebar

1 Bình Luận

  • Tung

    Mình đang muốn mở tiệm giặt là tại khu công nghiệp, diện tích khoảng 50m2, mình đang không biết lựa chọn máy giặt công nghiệp nào. Bên bạn tư vấn giúp mình được không?


Bình Luận